20 de setembro de 2013

Queremos ideas!

Esta é a iniciativa de tres entidades que cumpren nesta nova tempada 25 anos; Asociación Hercle, Asociación Palaestra e Asociación Galega de Axedrecistas.

1. Búscase que os socios e simpatizantes propoñan actividades para realizar nesta temporada.

2. É valida calquera idea en cultura, deporte e ocio en xeral, decidindo as tres entidades cales se levan a cabo.

3. A partir do 20 de setembro empezará o prazo para aportar estas ideas que rematará no Nadal.

4. As actividades iranse desenvolvendo dende o 1 de novembro de 2013 e ata finais de 2014. Polo tanto as primeiras suxerencias recibidas serán realizadas en novembro e decembro deste ano.

5. As propostas poden enviarse a:
- actividades@deporcultura.com
- entregarse por escrito en calquera das actividades das entidades sinaladas
- Asociación Palaestra. Apartado de Correos 763. 15080 A Coruña.

Hai unha serie de tarxetas realizadas para a ocasión que poden empregarse para facer os resumes das suxerencias.

6. Valorase o baixo custe e a fácil realización por socios e simpatizantes.

7. os autores das proposta escollidas, que serán un máximo de 50, percibirán un pequeno agasallo por colaborar nesta acción. Pero en calquera caso o importante é que a xente participe.